Isabela farmer-beneficiaries receive tractor from DAR

PARPO Israel with some of the project recipients of the farm machinery.

The Department of Agrarian Reform (DAR) in the province of Isabela has turned over a 4-wheel drive tractor amounting to P950,000.00, to help agrarian reform beneficiaries (ARBs) in the municipality of Gamu boost their farm production.

A total of 224 farmer-members of Barcolan Buenavista Dammo Development Cooperative (BARBUEDA DECO), a DAR-assisted agrarian reform beneficiary organization (ARBO) located in Gamu, Isabela, would benefit from the tractor.

The farm machinery was provided under the Climate Resilient Farm Productivity Support Project (CRFPSP) on Major Crop-Based Block Farm and Sustainable Livelihood Program of the agency.

Provincial Agrarian Reform Program Officer II (PARPO) Eunomio Jr Israel (left) and BARBUEDA DECO Chairman Arlene M. Lopez signed the memorandum of agreement involving the turn over of farm machinery to the ARBO.

Provincial Agrarian Reform Program Officer II (PARPO) Eunomio Jr. Israel said the tractor would help ease the farming method of the farmers and would increase their farm yields.

“Higher farm yields would help increase the ARBOs income, which would eventually contribute in ensuring enough food supply in the province,” Israel said.

Prior to the turn-over of the tractor, the DAR conducted an inspection and actual testing of the machinery.

A memorandum of agreement was formally signed between the DAR, as represented by PARPO Israel, and BARBUEDA DECO Chairman Arlene Lopez to ensure that the tractor would be well-taken cared of by the ARBO.

Israel said the activity was made possible through the strong leadership of Secretary Brother John Castriciones, Undersecretary Emily Padilla, Regional Director Samuel Solomero, and other top officials of DAR Provincial Office.

Mga magsasaka sa Isabela tumanggap ng traktora mula sa DAR

Nagkaloob ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa lalawigan ng Isabela ng isang (1) yunit ng 4-wheel drive tractor, na nagkakahalaga ng P950,000.00, upang tulungan ang mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa munisipalidad ng Gamu na mapalakas ang produksiyon ng kanilang mga pananim.

May 224 magsasakang-kasapi ng Barcolan Buenavista Dammo Development Cooperative (BARBUEDA DECO), isang agrarian reform beneficiary organization (ARBO) na tinutulungan ng DAR na matatagpuan sa Gamu, Isabela, ang makikinabang sa traktora.

Ang makinaryang pambukid ay naipagkaloob sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project (CRFPSP) on Major Crop-Based Block Farm and Sustainable Livelihood Program ng ahensya.

Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program Officer II Eunomio Jr. Israel makatutulong ang traktora sa paraan ng pagsasaka at makadaragdag din ito sa rami ng kanilang aanihin.

“Ang mataas na ani ay makapagpapalaki ng kita ng mga ARBO na sa kalaunan ay makatutulong din sa pagseseguro ng mapagkukuhanan ng pagkain ng lalawigan,” ani Israel.

Bago pa magkaroon ng turn-over ng traktora, nagsagawa ang DAR ng inspection at aktwal na testing sa makinarya.

Nagkaroon rin ng pirmahan ng memorandum of agreement sa pagitan ng DAR, na kinakatawan ni PARPO Israel, at BARBUEDA DECO Chairman Arlene Lopez upang siguruhin na ang traktora ay maaalagaan ng husto ng nasabing ARBO.

Ayon kay Israel ang aktibidad ay nagkaroon ng katuparan sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Brother John Castriciones, Undersecretary Emily Padilla, Regional Director Samuel Solomero, at iba pang opisyal ng DAR Provincial Office ng Isabela.