Negros Occidental farmers’ organic farm project gets funding grant

The DAR in Negros Occidental turns over the package of assistance for organic vegetable farming to the members of Hda. Rita Balud Farmers Association (HARBFA).

Agrarian reform beneficiaries (ARBs) of Negros Occidental received a total of P360,000.00 grant from the Department of Agrarian Reform (DAR) to develop their organic vegetable farming.

Atty. Sheila Enciso, DAR Western Visayas Regional Director, said the project is Implemented under the DAR’s Climate Resilient Farm Productivity Support (CRFPS) project.

CRFPS aims to help the ARB organizations (ARBOs) in the area, whose products were previously devastated by natural calamities, through the establishment of an organic vegetable farm within a 6,900 square-meter lot owned by the cooperative.

The DAR in Negros Occidental turns over the package of assistance for organic vegetable farming to the members of Hda. Rita Balud Farmers Association (HARBFA).

“Members of the Hda. Rita Balud Farmers Association (HARBFA) of Brgy. San Pablo, Manapla, attended a skills training to improve their way of farming, develop their management skills, effectively market their products, and become more resilient in dealing with natural calamities,” Enciso said.

The organization was provided with vegetable seeds, organic fertilizer, nursery supplies, vermi worms, farm equipment, and a water system reservoir which includes construction materials, an electric pump, and other accessories and labor services.

Lucrecia Taberna, Assistant Regional Director, emphasized that the project is just the beginning of DAR’s assistance, hoping that their vegetable enterprise would eventually expand.

HARBFA has a total agricultural area of 75.0082 hectares previously owned by Julian T. Chong and Marissa Montelibano.

Mga magsasaka sa Negros Occidental tumanggap ng funding grant para sa proyektong organic farming

Nakatanggap ang mga magsasaka ng Negros Occidental ng kabuuang P360,000.00 grant mula sa Department of Agrarian Reform (DAR) para paunlarin ang kanilang organic vegetable farming.

Sinabi ni Atty. Sheila Enciso, DAR Western Visayas Regional Director, na ang proyekto ay ipinatutupad sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support (CRFPS) ng DAR.

Layunin ng CRFPS na tulungan ang mga ARB organizations (ARBOs) sa lugar, kung saan ang mga produkto ay dati nang nasalanta ng mga natural na kalamidad, sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang organic vegetable farm sa loob ng 6,900 square-meter lot na pag-aari ng kooperatiba.

“Ang mga miyembro ng Hda. Rita Balud Farmers Association (HARBFA) ng Brgy. San Pablo, Manapla, ay dumalo sa isang pagsasanay upang mapahusay ang kanilang paraan ng pagsasaka, paunlarin ang kanilang pamamahala ng kooperatiba at sakahan, maging epektibo sa pagbebenta ng kanilang mga produkto, at maging mas matatag sa pagharap sa mga natural na kalamidad,” ani Enciso.

Ang oganisasyon ay pinagkalooban ng mga buto ng gulay, organic fertilizer, nursery supplies, vermi worms, farm equipment, at water system reservoir na kinabibilangan ng construction materials, electric pump, at iba pang accessories at labor services.

Ang nasabing mga ARB ay magtatatag ng kanilang organic vegetable production sa isang 6,900 square-meter na lote na pag-aari ng kooperatiba.

Pinaalalahanan ni Enciso ang mga magsasaka na pagyamanin ang proyektong ipinagkatiwala sa kanila upang mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay.

Binigyang-diin ni Lucrecia Taberna, Assistant Regional Director, na ang proyekto ay simula pa lamang ng tulong ng DAR, na umaasang mas lalawak pa ang kanilang vegetable enterprise sa kalaunan.

Ang HARBFA ay may kabuuang agrikultural na lupa na 75.0082 ektarya na dating pagmamay-ari nina Julian T. Chong at Marissa Montelibano.