Government agencies, LGUs converge to boost farmers’ lives in Sarangani and GenSan

The DAR conducted a meeting with representatives from different government agencies and nine (9) LGUs to craft a convergence plan that would benefit 113 ARBOs in Sarangani and General Santos City. 

Seven (7) government agencies and nine (9) local government units (LGUs) have crafted a convergence plan that would benefit the agrarian reform beneficiary (ARB) members belonging to 113 agrarian reform beneficiaries’ organizations (ARBOs) in Sarangani and General Santos City.

Mariannie S. Lauban-Baunto, Department of Agrarian Reform (DAR) Soccsksargen Director, said the agency had joined forces with the Cooperative Development Authority (CDA), Philippine Coconut Authority (PCA), Department of Agriculture (DA), Department of Science and Technology (DOST), Department of Environment and Natural Resources (DENR), and Department of Trade and Industry (DTI) who all agreed to provide essential support services to the ARBs in the area.

Baunto said that this event is in line with the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr., to DAR Secretary Conrado Estrella III, to improve the livelihood of the farmers throughout the country by providing them with different support services such as farm machinery, farm inputs, agricultural technologies, and training, among others.

The DAR conducted a meeting with representatives from different government agencies and nine (9) LGUs to craft a convergence plan that would benefit 113 ARBOs in Sarangani and General Santos City. 

“These agencies have committed to sharing their resources to help uplift the lives of our farmers and promote sustainable development in the countryside,” she said.

The representatives who presented their programs and projects that would benefit the ARBs in the area include Doreen Ancheta, CDA Regional Director; Elisa Gabi, PCA Regional Director; Jocelyn Misterio, DA Regional Director; Forester Nabil A. Hadji Yassin, DOST Acting Provincial Director; Karen Cariga, DENR Supervising Ecosystems Management Specialist; and Hazel Daze Flores, DTI Development Specialist.

Representatives from the 9 LGUs acknowledged the significant contributions of the DAR for the realization of the project, as they commit to support the convergence plan and assured the agencies involved of their support in delivering the support services to their respective constituents.

The LGUs include the provincial government of Sarangani, General Santos City, and municipal LGUs of Sarangani, Alabel, Glan, Kiamba, Maasim, Malapatan, and Malungon.

Mga ahensya ng pamahalaan at LGU nagsama-sama upang paunlarin ang pamumuhay ng mga magsasaka sa Sarangani at GenSan

Pitong (7) ahensya ng pamahalaan at siyam (9) na local government units (LGUs) ang bumuo ng convergence plan na pakikinabangan ng mga miyembrong agrarian reform beneficiary (ARB) na kabilang sa 113 agrarian reform beneficiaries' organizations (ARBOs) sa Sarangani at General Santos City .

Sinabi ni Mariannie S. Lauban-Baunto, Department of Agrarian Reform (DAR) Soccsksargen Director, na ang ahensya ay nakipagsanib-puwersa sa Cooperative Development Authority (CDA), Philippine Coconut Authority (PCA), Department of Agriculture (DA), Department of Science at Technology (DOST), Department of Environment and Natural Resources (DENR), at Department of Trade and Industry (DTI) kung saan ang lahat ay sumang-ayon na magkakaloob ng mga pangunahing suportang serbisyo sa mga ARB sa lugar.

Sinabi ni Baunto na ang kaganapang ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kay DAR Secretary Conrado Estrella III, na mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa buong bansa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng iba't ibang suportang serbisyo tulad ng farm machineries, farm inputs, agricultural technologies and trainings, bukod sa iba pa.

"Nangako ang mga ahensyang ito na ibahagi ang kanilang mga resources upang makatulong na maiangat ang pamumuhay ng ating mga magsasaka at itaguyod ang pag-unlad sa kanayunan," aniya.

Ang mga kinatawan na nagharap ng kanilang mga programa at proyekto na mapakikinabangan ng mga ARB sa lugar ay kinabibilangan ni Doreen Ancheta, CDA Regional Director; Elisa Gabi, PCA Regional Director; Jocelyn Misterio, DA Regional Director; Forester Nabil A. Hadji Yassin, DOST Acting Provincial Director; Karen Cariga, DENR Supervising Ecosystems Management Specialist; at Hazel Daze Flores, DTI Development Specialist.

Kinilala ng mga kinatawan mula sa 9 na LGU ang malaking kontribusyon ng DAR para sa pagsasakatuparan ng proyekto, habang kanilang ipinangako na kanilang susuportahan ang convergence plan at tiniyak sa mga ahensyang sangkot ang kanilang suporta sa paghahatid ng mga suportang serbisyo sa kani-kanilang mga nasasakupan.

Kabilang sa mga LGU ang pamahalaang panlalawigan ng Sarangani, General Santos City, municipal LGUs ng Sarangani, Alabel, Glan, Kiamba, Maasim, Malapatan, at Malungon.