Bulacan farmers’ group receive Php 2-M farm tractors

Delivery and testing of two (2) units of 4-wheel drive tractors with implements implemented under the Climate Resilient Farm Productivity Support Program Major Crop-Based Block Farm Productivity Enhancement Project in Bulacan.

Two (2) agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) assisted by the Department of Agrarian Reform (DAR) in Bulacan received farm tractors from the DAR worth Php2 million.

Geraldine B. Yumul, DAR-Bulacan Provincial Agrarian Reform Program Officer II said a total of 181 agrarian reform beneficiaries (ARBs) of BUMAISA Multi-Purpose Cooperative located in San Miguel Bulacan, and Bubulong Malaki Vegetables Grower Multi-Purpose Cooperative located in San Ildefonso, Bulacan, would benefit from the tractors.

The two (2) units of 4-wheel drive tractors with implements were provided under the Climate Resilient Farm Productivity Support Program (CRFPSP) Major Crop-Based Block Farm Productivity Enhancement Project of the agency.

Delivery and testing of two (2) units of 4-wheel drive tractors with implements implemented under the Climate Resilient Farm Productivity Support Program Major Crop-Based Block Farm Productivity Enhancement Project in Bulacan.

“These tractors are expected to boost the ARBs’ farm productivity and generate more income for the farmers and their organizations. Higher farm yields would help increase the ARBO's income, which would eventually contribute to ensuring enough food supply in the province,” Yumul said.

Yumul said the tractors would help ease the farming method of the farmers and would increase their farm yields.

She added that the provision of farm machinery is in line with the stand of President Ferdinand Marcos Jr., through the leadership of DAR Secretary Conrado Estrella III, to improve the livelihood of the farmers.

“Our President and the DAR Secretary have given us directives to pour more support services to the farmers to uplift their economic lives,” she added.

Included among the components of the project is the provision of capacity building on best crop management from seed selection, land preparation, crop establishment, nutrient management, water management, pest management, and harvest/post-harvest management. These components aim to increase productivity and minimize costs anchored with sustainable and good agricultural practices and using farm machinery on the farm operation.

Samahan ng mga magsasaka sa Bulacan tumanggap ng Php2-M farm tractor

Dalawang (2) agrarian reform beneficiary organization (ARBOs) na tinutulungan ng Department of Agrarian Reform (DAR) sa Bulacan and tumanggap ng Php2 milyong halaga ng farm tractor mula sa DAR.

Ayon kay Geraldine B. Yumul, DAR-Bulacan Provincial Agrarian Reform Program Officer II, na may kabuuang 181 agrarian reform beneficiaries (ARBs) ng BUMAISA Multi-Purpose Cooperative na matatagpuan sa San Miguel Bulacan, at Bubulong Malaki Vegetables Grower Multi-Purpose Cooperative na matatagpuan sa San Ildefonso, Bulacan, ang makikinabang sa mga traktora.

Ang dalawang (2) yunit na 4-wheel drive tractors na may mga gamit ay ipinagkaloob sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project (CRFPSP) on Major Crop-Based Block Farm and Sustainable Livelihood Program ng ahensiya.

“Ang mga traktor na ito ay inaasahang magpapalakas ng produktibidad sa sakahan ng mga ARB at inaasahang magpapataas sa kita ng mga magsasaka at ng kanilang organisasyon. Ang mas mataas na ani ng sakahan ay makatutulong sa pagtaas ng kita ng mga ARBO, na sa kalaunan ay mag-aambag sa pagtiyak ng sapat na suplay ng pagkain sa lalawigan, ” ani Yumul.

Sinabi ni Yumul na ang mga traktora ay makatutulong sa pagpapagaan ng paraan ng pagsasaka ng mga magsasaka at para mapataas ang kanilang ani sa sakahan.

Idinagdag niya na ang pagkakaloob ng makinaryang pangsaka ay naaayon sa adhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa ilalim ng liderato ni DAR Secretary Conrado Estrella III, na mapaunlad ang pamumuhay ng mga magsasaka.

“Binigyan tayo ng ating Pangulo at ng Kalihim ng DAR ng mga direktiba na magbuhos ng mga suportang serbisyo upang mapaunlad ang pamumuhay ng mga magsasaka,” dagdag pa niya.

Kasama sa mga bahagi ng proyekto ang capacity building sa pinakamahusay na pamamahala ng pananim mula sa pagpili ng binhi, paghahanda ng lupa, pagtatatag ng pananim, pamamahala ng sustansya, pamamahala ng patubig, peste at ani at pagkatapos ng ani. Ang mga sangkap na ito ay naglalayong pataasin ang produktibidad at mabawasan ang mga gastos na nakaangkla upang mapanatili at mahusay na mga kasanayan sa agrikultura at paggamit ng makinarya sa sakahan.