Tarlac farmers’ orgs receive Php4.3-M worth of farm machines, equipment from DAR

The Department of Agrarian Reform (DAR) in Tarlac turns over farm machinery and equipment to seven (7) agrarian reform beneficiary organizations to help boost their livelihood activities.

Seven (7) agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) in Tarlac received Php4.3 million worth of organic fertilizers, farm machineries and equipment (FMEs) from the Department of Agrarian Reform (DAR) to improve the productivity and quality of lives of its 462 agrarian reform beneficiary (ARB) members.

Rosemilmar P. Eugenio, Chairperson of the Sta. Ines Golden Grains PMPC from Sta. Ignacia expressed her gratitude to the DAR for supporting their cooperative.

“We thank the DAR for the big help for our cooperative, rest assured that we will sustain and maintain the equipment we received to enhance the agricultural productivity of the awarded lands provided to the ARBs,” Eugenio said.

Marie Louie P. Cabantac, DAR-Tarlac Provincial Agrarian Reform Program Officer said the FMEs are part of the major-crop based block farm productivity enhancement project under the Climate Resilient Farm Productivity Support (CRFPS) and Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas (SLSDAA) of the DAR.

The Department of Agrarian Reform (DAR) in Tarlac turns over farm machinery and equipment to seven (7) agrarian reform beneficiary organizations to help boost their livelihood activities.

“The CRFPS provides farm machines, through the ARBOs, to improve farm productivity and earning capabilities of the ARBs in a sustainable manner,” Cabantac said.

She encouraged the ARBOs to carefully craft their operational policies to maximize the use of the equipment to help increase the income of their members and their association.

“We hope the organization to fully utilize and manage the farm machineries and equipment to boost farm productivity,” she said.

The DAR distributed 40 horsepower farm tractors with rotavators each to San Sotero PMPC and Sta. Ines Golden Grans PMPC, both located in Sta. Ignacia; 8hp diesel-engine with accessories shallow tube well and knapsack sprayer to Magao Ortillano Modernong Magsasaka Association, in Concepcion and Nilasin 1st Pura Farmers Association, Inc., in Pura; 8hp diesel engine water cooled hand tractor with implements and 8hp diesel-engine with accessories shallow tube well to San Juan Farmers, in San Jose and Gintung Butil Tiller Farmers Association in La Paz; and 8hp diesel-engine with accessories shallow tube well to Nagkakaisang Farmers ng Parulung Agriculture Cooperative in Concepcion.

Chairpersons of the farmers' organizations also signed a Trust Agreement for properly operating and maintaining the machinery.

Mga organisasyon ng mga magsasaka sa Tarlac tumanggap ng Php4.3 milyon makinarya at kagamitang pangsaka mula sa DAR

Pitong (7) agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) sa Tarlac ang nakatanggap ng Php4.3 milyong halaga ng organic fertilizers, farm machineries and equipment (FMEs) mula sa Department of Agrarian Reform (DAR) upang mapabuti ang produktibidad at kalidad ng buhay ng 462 miyembrong agrarian reform beneficiary (ARB).

Nagpahayag ng pasasalamat sa DAR si Rosemilmar P. Eugenio, Chairperson ng Sta. Ines Golden Grains PMPC mula sa Sta. Ignacia, sa suportang natanggap ng kanilang kooperatiba.

“Kami ay nagpapasalamat sa DAR sa malaking tulong para sa aming kooperatiba, makatitiyak po kayo na ang kagamitan na aming natanggap ay aming pananatilihin at aalagaan upang mapahusay ang produktibidad ng agrikultura sa mga lupang iginawad sa mga ARB,” ani Eugenio.

Ayon kay Marie Louie P. Cabantac, Provincial Agrarian Reform Program Officer, ang mga FME na ito ay bahagi ng major-crop based block farm productivity enhancement project sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support (CRFPS) at Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas (SLSDAA) ng DAR.

“Ang CRFPS ay nagkakaloob ng mga makinang pangsaka, sa pamamagitan ng mga ARBO, upang mapabuti ang produksiyon sa sakahan at tumaas ang kakayahang kumita ng mga ARB,” ani Cabantac.

Hinikayat niya ang mga ARBO na lumikha ng kanilang mga patakaran sa pagpapatakbo upang mapakinabangan ang paggamit ng mga kagamitan upang makatulong para mapataas ang kita ng kanilang mga miyembro at kanilang asosasyon.

"Umaasa kami na gagamitin ng mga organisasyon ang mga makinarya at kagamitang pangsaka upang maging produktibo ang kanilang sakahan," aniya.

Namahagi ang DAR ng 40 horsepower farm tractor na may rotavator bawat isa sa San Sotero PMPC at Sta. Ines Golden Grans PMPC, na parehong matatagpuan sa Sta. Ignacia; 8hp diesel-engine na may accessory na shallow tube well at knapsack sprayer sa Magao Ortillano Modernong Magsasaka Association, sa Concepcion at Nilasin 1st Pura Farmers Association, Inc., sa Pura; 8hp diesel engine water cooled hand tractor na may mga gamit at 8hp diesel-engine na may accessory na shallow tube well sa San Juan Farmers, sa San Jose at Gintung Butil Tiller Farmers Association sa La Paz; at 8hp diesel-engine with accessories na shallow tube well to Nagkakaisang Farmers ng Parulung Agriculture Cooperative in Concepcion.

Nilagdaan din ng mga tagapangulo ng mga organisasyon ng mga magsasaka ang isang Trust Agreement para sa maayos na operasyon at pagpapanatili ng makinarya.