[SPLIT News Alert] PBBM Awards Land Titles to 2,857 Agrarian Reform Beneficiaries in Northern Mindanao

President Ferdinand R. Marcos Jr. together with Agrarian Secretary Conrado Estrella III led the distribution of Certificates of land titles to 2,857 agrarian reform beneficiaries (ARBs) across Northern Mindanao. This initiative, spanning 3,009.5 hectares of agricultural land, impacts the provinces of Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Misamis Oriental.

TUBOD, Lanao del Norte – President Ferdinand R. Marcos Jr. on July 5, led the distribution of Certificates of Land Ownership Award (CLOAs) to 2,857 agrarian reform beneficiaries (ARBs) across Northern Mindanao. This initiative, spanning 3,009.5 hectares of agricultural land, impacts the provinces of Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Misamis Oriental.

Among the 2,857 ARBs, 832 received their CLOAs through the Department of Agrarian Reform's (DAR) Support to Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT) project. In comparison, 2,025 ARBs benefited under regular RA 6657 or the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).


The SPLIT project aligns with President Marcos Jr.'s directive to expedite the subdivision of previously issued collective CLOAs, ensuring sustained land tenure security through individual land titles.

A paraplegic agrarian reform beneficiary Leonila Oboy from Bukidnon is seen here with the President and Secretary Estrella after personally handing her land title.


DAR Secretary Conrado Estrella III emphasized that these CLOAs guarantee the ARBs' rights to possess and access land resources, which is crucial for advancing rural development and fostering economic prosperity.

President Marcos Jr.'s visit to Lanao del Norte continues the land reform program initiated by his father, the late President Ferdinand E. Marcos Sr., and highlights his commitment to recognizing the significance and potential of farmers and ARBs.

President Ferdinand R. Marcos Jr. together with Agrarian Secretary Conrado Estrella III led the distribution of Certificates of land titles to 2,857 agrarian reform beneficiaries (ARBs) across Northern Mindanao. This initiative, spanning 3,009.5 hectares of agricultural land, impacts the provinces of Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Misamis Oriental.

"Sa mga minamahal kong magsasaka, narito kami upang personal na ipamahagi ang mga titulo ng lupa at iba pang tulong at serbisyo para po sa inyo," President Marcos said during his speech in Tubod, Lanao del Norte.

"Ito ay katuparan ng aming pangako na suyurin ang buong bansa – ang bawat lalawigan – upang palakasin ang hanay ng ating mga magsasaka. Maliban sa paghahandog ng inyong mga titulo, layon din namin makita nang personal ang kalagayan ng inyong mga komunidad upang lubos na aming maunawaan ang inyong mga pangangailangan at magawan agad ito ng paraan at bigyan kaagad ito ng solusyon," he added.

During the event, agrarian reform beneficiary Leonila Oboy from Bukidnon expressed her joy upon receiving her land title after ten years of waiting. Oboy, who is a paraplegic, said she and her husband have been making ends meet by farming. "Nagkatotoo na ang pangarap kong maging akin ang lupa, at mismong si Presidente at si Secretary Estrella pa ang nag-abot sa akin," said Oboy.

In addition to the land titles, President Marcos Jr. awarded a total of PhP85 million in financial assistance to ARBs. Each of the 1,760 ARBs in Northern Mindanao received PhP10,000, and an additional 6,745 non-ARB recipients from Lanao del Norte also received PhP10,000 each under the Ayuda sa Kapos ang Kita Program (AKAP) of the Department of Social Welfare and Development (DSWD).

PBBM Namahagi ng Titulo ng Lupa sa 2,857 Benepisyaryo ng Reporma sa Agraryo sa Hilagang Mindanao

Tubod, Lanao del Norte – Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Hulyo 5 ang pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Award (CLOAs) sa 2,857 agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa Hilagang Mindanao. Ang inisyatibang ito, na sumasaklaw sa 3,009.5 ektarya ng mga lupang sakahan, ay nakakaapekto sa mga lalawigan ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, at Misamis Oriental.

Sa 2,857 ARBs, 832 ang nakatanggap ng kanilang CLOA sa pamamagitan ng proyekto ng Department of Agrarian Reform (DAR) na Support to Parcelization of Lands for Individual Titling (SPLIT), habang 2,025 ARBs ang nakinabang sa ilalim ng regular na RA 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

Ang proyekto ng SPLIT ay naaayon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na pabilisin ang paghahati-hati ng mga dating inilabas na kolektibong CLOA, na naglalayong tiyakin ang patuloy na seguridad sa pagmamay-ari ng lupa sa pamamagitan ng mga indibidwal na titulo ng lupa.

Binigyang-diin ni DAR Secretary Conrado Estrella III na ang mga CLOA na ito ay nagbibigay ng karapatan sa mga ARBs na magmay-ari at makinabang sa mga likas na yaman ng lupa, na mahalaga sa pagsulong ng kaunlaran sa kanayunan at pagtataguyod ng kaunlaran ng ekonomiya.

Ang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Lanao del Norte ay pagpapatuloy sa programa sa reporma sa lupa na sinimulan ng kanyang ama, ang yumaong Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., at binibigyang-diin ang kanyang pangako na kilalanin ang kahalagahan at buong potensyal ng mga magsasaka at ARBs.

"Sa mga minamahal kong magsasaka, narito kami upang personal na ipamahagi ang mga titulo ng lupa at iba pang tulong at serbisyo para po sa inyo," ani Pangulong Marcos sa kanyang talumpati sa Tubod, Lanao del Norte.

"Ito ay katuparan ng aming pangako na suyurin ang buong bansa – ang bawat lalawigan – upang palakasin ang hanay ng ating mga magsasaka. Maliban sa paghahandog ng inyong mga titulo, layon din namin makita nang personal ang kalagayan ng inyong mga komunidad upang lubos na aming maunawaan ang inyong mga pangangailangan at magawan agad ito ng paraan at bigyan kaagad ito ng solusyon," dagdag niya.

Sa nasabing kaganapan, ipinahayag ng benepisyaryong si Leonila Oboy mula sa Bukidnon ang kanyang kagalakan sa pagtanggap ng kanyang titulo ng lupa matapos ang sampung taong paghihintay. Si Oboy, na isang paraplegic, ay nagsabi na siya at ang kanyang asawa ay nagsusumikap sa pagsasaka. "Nagkatotoo na ang pangarap kong maging akin ang lupa, at mismong si Presidente at si Secretary Estrella pa ang nag-abot sa akin," ani Oboy.

Bukod sa mga titulo ng lupa, nagkaloob si Pangulong Marcos Jr. ng kabuuang PhP85 milyon na tulong pinansyal sa mga ARB. Bawat isa sa 1,760 ARBs sa Hilagang Mindanao ay nakatanggap ng PhP10,000, at karagdagang 6,745 non-ARB recipients mula sa Lanao del Norte ay nakatanggap din ng PhP10,000 bawat isa sa ilalim ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program (AKAP) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).