PBBM Leads Turnover of P2.6-M Support Services to Lanao del Norte Agrarian Cooperatives

President Ferdinand R. Marcos Jr. spearheaded the turnover of support services worth P2.6 million to seven agrarian cooperatives through the Department of Agrarian Reform (DAR).

Tubod, Lanao del Norte – On July 5, President Ferdinand R. Marcos Jr. spearheaded the turnover of support services worth P2.6 million to seven agrarian cooperatives through the Department of Agrarian Reform (DAR).

This initiative is part of the Climate-resilient Farm Productivity and Support Program (CRFPSP), which aims to enhance and sustain the agricultural productivity of agrarian reform communities as a measure of climate change resiliency. The program is designed to build resiliency and enhance agricultural productivity, mechanize farm production systems, and serve as revenue-generating assets for the cooperatives.

During the turnover ceremony at the Mindanao Civic Center, President Marcos Jr. emphasized the government's commitment to supporting farmers beyond land distribution.

“Alam niyo po ang trabaho po ng Department of Agrarian Reform ay di lamang magbigay ng lupa. Pagkamatapos maibigay sa inyo ang titulo ng lupa, kayo ay tuloy-tuloy na bibigyan ng mga suportang kailangan ninyo sa pagsasaka,” the President said.

President Ferdinand R. Marcos Jr. spearheaded the turnover of support services worth P2.6 million to seven agrarian cooperatives through the Department of Agrarian Reform (DAR).


The agrarian cooperatives and the support they received include:
· Maliwanag-Maigo Agrarian Reform Community Marketing Cooperative: 1 mobile corn sheller
· El Salvador Farmers Multi-Purpose Cooperative: 1 mobile rice mill
· Bualan ARB Marketing Cooperative: Banana slicing chopping machine
· Buriasan Gmal Pili Dansalan Marketing Cooperative: 1 mini hauling truck
· Darulamal Organic ARC Farmers Agriculture Cooperative: 1 rice mill
· Tagoloan ARB Organization: 1 mini-hauling vehicle
· Ramain II Farmers Agriculture Cooperative: 1 farm tractor

Nelyn Yane, chairman of the Bualan ARB Marketing Cooperative, expressed her gratitude to President Marcos Jr. and DAR Secretary Conrado Estrella III for providing them with a banana-slicing machine. She noted that it would be used to produce banana chips, a snack food processed by the women members of their cooperative. "With this machine, we will now earn more because we can now produce more and meet the market demand," Yane said.

DAR Secretary Estrella highlighted the agency's continuous support for agrarian reform beneficiaries (ARBs). "DAR’s work does not end with distributing agricultural lands to the ARBs. We continue to provide support services to develop their lands and their livelihood further," Estrella said.

President Marcos Jr.'s visit also coincided with the distribution of land titles to 2,857 agrarian reform beneficiaries. This event underscores the administration's dedication to ensuring that farmers have the necessary support and resources for sustained agricultural development and economic growth.

With the global projection of food shortages in the coming years, the national agency has geared up to provide the necessary assistance to farmer-beneficiaries to help them increase their production and counteract the looming crisis.

PBBM Pinagunahan ang Pamamahagi ng P2.6-M Suportang Serbisyo sa mga Kooperatiba sa Lanao del Norte

Tubod, Lanao del Norte – Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Hulyo 5 ang pamamahagi ng mga suportang serbisyo na nagkakahalaga ng P2.6 milyon sa pitong kooperatiba ng agraryo sa pamamagitan ng Department of Agrarian Reform (DAR).

Ang inisyatiba na ito ay bahagi ng Climate-resilient Farm Productivity and Support Program (CRFPSP), na naglalayong mapahusay at mapanatili ang produktibidad ng agrikultura ng mga agrarian reform communities bilang sukatan ng katatagan sa pagbabago ng klima. Ang programa ay idinisenyo upang bumuo ng katatagan at pahusayin ang produktibidad ng agrikultura, gawing mekanisado ang mga sistema ng produksyon ng sakahan, at magsilbi bilang mga asset na nagbibigay ng kita para sa mga kooperatiba.

Sa turnover ceremony sa Mindanao Civic Center, binigyang-diin ni Pangulong Marcos Jr. ang pangako ng pamahalaan na suportahan ang mga magsasaka bukod sa pamamahagi ng lupa.

“Alam niyo po ang trabaho po ng Department of Agrarian Reform ay hindi lamang magbigay ng lupa. Pagkamatapos maibigay sa inyo ang titulo ng lupa, kayo ay tuloy-tuloy na bibigyan ng mga suportang kailangan ninyo sa pagsasaka,” anang Pangulo.

Ang mga agraryong kooperatiba at ang suportang kanilang natanggap ay kinabibilangan ng:
· Maliwanag-Maigo Agrarian Reform Community Marketing Cooperative: 1 mobile corn sheller
· El Salvador Farmers Multi-Purpose Cooperative: 1 mobile rice mill
· Bualan ARB Marketing Cooperative: Banana-slicing chopping machine
· Buriasan Gmal Pili Dansalan Marketing Cooperative: 1 mini hauling truck
· Darulamal Organic ARC Farmers Agriculture Cooperative: 1 rice mill
· Tagoloan ARB Organization: 1 mini-hauling vehicle
· Ramain II Farmers Agriculture Cooperative: 1 farm tractor

Nagpahayag si Nelyn Yane, chairman ng Bualan ARB Marketing Cooperative, ng kanyang pasasalamat kina Pangulong Marcos Jr. at DAR Secretary Conrado Estrella III sa pagbibigay sa kanila ng banana-slicing machine. Sinabi niya na ito ay gagamitin sa paggawa ng banana chips, isang meryendang pinoproseso ng mga kababaihang miyembro ng kanilang kooperatiba. “Sa makinang ito, mas malaki na ang kikitain namin dahil mas marami na kamng magagawa at matutugunan na ang pangangailangan ng merkado,” ani Yane.

Binigyang-diin ni DAR Secretary Estrella ang patuloy na suporta ng ahensya sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs). "Ang gawain ng DAR ay hindi nagtatapos sa pamamahagi ng mga lupang pang-agrikultura sa mga ARB. Patuloy kaming nagbibigay ng mga suportang pangserbisyo upang mapaunlad pa ang kanilang mga lupain at ang kanilang kabuhayan," ani Estrella.

Ang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. ay kasabay din ng pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa 2,857 agrarian reform beneficiaries. Binibigyang-diin ng kaganapang ito ang dedikasyon ng administrasyon sa pagtiyak na ang mga magsasaka ay may kinakailangang suporta at mapagkukunan para sa patuloy na pag-unlad ng agrikultura at paglago ng ekonomiya.

Sa harap ng pandaigdigang prediksyon ng kakulangan sa pagkain sa mga darating na taon, ang pambansang ahensya ay naghanda upang magbigay ng kinakailangang tulong sa mga benepisyaryo ng mga magsasaka upang matulungan silang madagdagan ang kanilang produksyon at malabanan ang nagbabadyang krisis.