DAR and NNC Forge Partnership to Support At-Risk Pregnant Women in Bicol

The Department of Agrarian Reform (DAR) and the National Nutrition Council (NNC) in the Bicol Region have joined forces to launch a dietary supplementation program to assist nutritionally at-risk pregnant women in the region.

LEGAZPI CITY – The Department of Agrarian Reform (DAR) and the National Nutrition Council (NNC) in the Bicol Region have joined forces to launch a dietary supplementation program to assist nutritionally at-risk pregnant women in the region.

DAR Regional Director Reuben Theodore C. Sindac and NNC Nutrition Program Coordinator Arlene R. Reario signed a memorandum of understanding at the DAR regional office to commence phase six of the “Tutok Kainan” program.

This collaboration targets pregnant women in the provinces of Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, ensuring they receive necessary nutritional support.

“This year, we aim to provide nutritional assistance to 1,138 pregnant women across 15 towns in these provinces,” Sindac announced.

The agreement stipulates that DAR will recommend agrarian reform beneficiaries organization (ARBOs) in nearby areas capable of supplying fresh farm produce. NNC will then purchase these fresh foods directly from the agrarian cooperatives to prepare supplemental meals for pregnant women.

Reario emphasized the significance of DAR's role in the project and expressed optimism for continued collaboration.

“By partnering with DAR, we not only support our ARBOs but also provide essential nutrition to children and pregnant women in need,” Reario stated.

The program underscores the importance of monitoring the nutrition of target beneficiaries during the first 1,000 days to combat low birth weight and stunting.

DAR at NNC Nagsanib Pwersa para Suportahan ang mga Buntis na nasa Panganib sa Bicol

LEGAZPI CITY – Nagsanib pwersa ang Department of Agrarian Reform (DAR) at ang National Nutrition Council (NNC) sa Bicol Region upang ilunsad ang isang dietary supplementation program para matulungan ang mga buntis na nasa panganib sa rehiyon.

Nilagdaan nina DAR Bicol Regional Director Reuben Theodore C. Sindac at NNC Nutrition Program Coordinator Arlene R. Reario ang isang memorandum of understanding sa tanggapan ng DAR upang simulan ang ikaanim na yugto ng programang “Tutok Kainan.”

Target ng pagtutulungang ito ang mga buntis sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, at Sorsogon upang masiguro na sila ay makatatanggap ng kinakailangang suporta sa nutrisyon.

“Sa taong ito, layunin naming magbigay ng tulong sa nutrisyon sa 1,138 na buntis sa 15 bayan sa mga nasabing lalawigan,” anunsyo ni Sindac.

Ayon sa kasunduan, ang DAR ay magrerekomenda ng mga agrarian reform beneficiaries’ organization (ARBO) na may kakayahang mag-supply ng sariwang produktong bukid. Bibilhin ng NNC ang mga sariwang pagkain mula sa mga ARBO upang ihanda bilang pandagdag na pagkain para sa mga buntis.

Binigyang-diin ni Reario ang kahalagahan ng papel ng DAR sa proyekto at nagpahayag ng optimismo para sa patuloy na pakikipagtulungan.

“Sa pakikipagtulungan sa DAR, hindi lamang natin sinusuportahan ang ating mga ARBO kundi nagbibigay din tayo ng mahalagang nutrisyon sa mga bata at buntis na nangangailangan,” pahayag ni Reario.

Ang programa ay naglalayong tutukan ang kahalagahan ng pagsubaybay sa nutrisyon ng mga target na benepisyaryo sa unang 1,000 araw upang labanan ang mababang timbang ng pagsilang at pagkabansot.