Pagpapalit-gamit ng lupa (land conversion).

Malaking usapin ngayon ang land conversion; ano nga ba ito at bakit ito pinapayagan ng gobyerno? Alamin ang sagot sa video na ito.