Ano ang pinakamahalagang karapatan ng kasama?

Security of tenure naman ang tema natin sa pagtatapos ng unang serye ng #AskDarla. Kung may iba pa kayong gustong malaman tungkol sa karapatan ng may-ari at umuupa, mag-message lamang sa @dargovph sa Facebook, Twitter at Instagram. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #AgrarianJusticeDelivery