Nawawalan ba ng karapatan ang kasama kapag ibinenta ng may-ari ang kanyang lupa?

Paano na ang kasamà kapag nabenta ang lupa? Alamin ang sagot sa pangalawang episode ng #AskDarla. #agrarianreformPH #LandTenureSecurity  #AgrarianJusticeDelivery