Maari bang utusan ng may-ari ng lupa o nagpapaupa na palitan ng magsasakang umuupa ang kanyang mga pananim sa pangkomersiyong mga pananim?

Sa unang episode ng #AskDarla, sasagutin niya ang isang tanong tungkol sa mga karapatan ng may-ari at uumupa ng lupa sa isyu ng pagpapalit-tanim. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #AgrarianJusticeDelivery