Ang Pamamagitan at Pakikipagkasundo ba ay mga uri ng Alternative Dispute Resolution (ADR)?

Ang pamamagitan at pakikipagkasundo ba ay mga uri ng alternative dispute resolution? Alamin sa pangatlong episode sa ikalawang serye ng #AskDarwin.  #AgrarianReformPH #AgrarianJusticeDelivery