Paano isinasagawa ang Arbitration?

Paano isinasagawa ang isang arbitration? Malalaman kung papaano dito sa ika-apat na episode ng #AskDarwin. #AgrarianReformPH #AgrarianJusticeDelivery