Ang mga iba pang uri ng lupang maaaring isailalim sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ng DAR.

Ang mga iba pang uri ng lupang maaaring isailalim sa  Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ng DAR ang sasagutin dito sa pagtatapos ng unang serye ng tambalang #AskDARla at #AskDARwin. Kung may iba pa kayong katanungan tungkol sa CARP, mag-message lamang sa @dargovph sa Facebook, Twitter at Instagram. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity