Paano malalaman kung ikaw ay napili bilang Agrarian Reform Beneficiary (ARB)?

Paano mo malalaman kung napili kang Agrarian Reform Beneficiary (ARB)? Alamin sa pangatlong episode ng unang serye ng #AskDarwin. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #AgrarianJusticeDelivery