Anong dokumento ang magpapakita na ang ARB ay may-ari na ng iginawad na lupa?

Anong dokumento ang magpapakita na ang ARB ay may-ari na ng iginawad na lupa? Malalaman kung ano dito sa ika-apat na episode ng unang serye ng #AskDarwin.  #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #AgrarianJusticeDelivery