Kailan maihahatid ang ARB sa lupang iginawad sa kanya ng DAR?

Kung kailan maihahatid ang ARB sa lupang iginawad sa kanya ng DAR naman ang sasagutin dito sa pagtatapos ng unang serye ng #AskDarwin. Kung may iba pa kayong katanungan tungkol sa pag-aari ng lupa o landownership, mag-message lamang sa @dargovph sa Facebook, Twitter at Instagram. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #AgrarianJusticeDelivery