Anu-ano ang mga uri ng sigalot pang-agraryong administratibo na itinuturing na Agrarian Law Implementation (ALI) cases?

Ilalahad ni Darla ang mga uri ng sigalot pang-agraryo, dito sa bagong #AskDARla. Kung may iba pa kayong katanungan tungkol sa mga sigalot sa lupang pang-agraryo, mag-message lamang sa @dargovph sa Facebook, Twitter at Instagram. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #AgrarianJusticeDelivery