Pagresolba ng DARAB sa mga sigalot.

Ipapaalam naman ni Darla ang mga halimbawa ng mga alitang sakop ng Department of Agrarian Reform Adjudication Board o DARAB, dito pa rin sa bagong #AskDARla. Kung may iba pa kayong katanungan tungkol sa mga alitan sa lupa na sakop ng DARAB, mag-message lamang sa @dargovph sa Facebook, Twitter at Instagram. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #AgrarianJusticeDelivery