Ang inyong mga katanungan at pangangailangan ay aming tutugunan kahit sa panahon ng pandemya. Narito po ang mga numerong maaaring tawagan habang ang DAR ay hindi pa tumatanggap ng mga bisita.