DAR tumukoy ng 230,000 ektaryang lupain ng pamahalaan upang maipamahagi para sa mga nagtapos ng agrikultura.