DAR Region 1's KAPIHAN SA BAGONG PILIPINAS on June 25, 2024