Ang DAR-Palawan, Seminario de San Jose, Department of Agriculture, Barangay LGU at ang CK Plus Multi-Purpose Cooperative ay nagsagawa rin ng paglagda ng MOU para sa programang “Buhay sa Gulay”.