Ang mga kagamitang pangsaka ay ibinahagi sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project ng DAR.