Makikinabang sa mga kagamitang pangsaka at mga makinarya ang 640 agrarian reform beneficiaries na miyembro ng 18 agrarian reform beneficiary organizations sa Pangasinan sa pagpapanatili ng kanilang mga ani mula sa mga lupang iginawad sa kanila ng DAR.