Sa buwang ito, linangin natin hindi lamang ang mga lupain kundi ang mga isipan ng mga bata. Sikapin nating magtanim ng binhi ng kaalaman upang ang kabataan ay umani ng isang masaganang kinabukasan para sa ating lahat. Happy National Children’s Month!