Tulad ng mga binhing itinanim sa matabang lupa, ang kabataan sa kabukiran ay lalaki bilang katiwala ng ating lupain. Bitbit nila ang pangako ng isang maunlad na inang-bayan na nakaugat sa pangarap na masaganang kinabukasan.Happy National Children’s Month!