Sa sariling lupa, abot-kamay ang pag-asenso. Sa sariling titulo, kasaganaan ay sigurado.