Ito ay bilang pagsunod at pakikiisa sa kautusan ng pamahalaang nasyonal tungkol sa enhanced community quarantine. #AgrarianReformPH #AgrarianJusticeDelivery