Ito ay bilang pagsunod at pakikiisa sa kautusan ng pamahalaang nasyonal tungkol sa enhanced community quarantine sa Luzon at iba pang parte ng Pilipinas na isinailalim sa kaparehong paghihigpit dahil sa COVID 19. #AgrarianReformPH #AgrarianJusticeDelivery