Mga karagdagang impormasiyon tungkol sa pagpapalabas ng DAR ng Memorandum Circular 1, Series of 2020. #AgrarianReformPH #AgrarianJusticeDelivery